ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto
Partner, na kterého se můžete spolehnout.
česky   english  

Služby a produkty

Společnost BUCKLEY ASSOCIATES, a.s. poskytuje komplexní služby samostatného zprostředkovatele pojištění.

Správa pojištění

Provádíme správu pojištění včetně řešení rozpracovaných pojistných událostí. Obratem zpracujeme komplexní analýzu rizik vyplývajících z činností klienta, předložíme návrhy pojistných programů dle konkrétních potřeb včetně indikativních cenových nabídek. V součinnosti s klientem provedeme průzkum trhu na výběr nejvhodnějšího pojistitele.

Při zpracování pojistných programů vycházíme z detailní znalosti činností a zázemí klienta, jeho cílů a potřeb. Klademe důraz zejména na pokrytí hlavních pojistných nebezpečí s vysokou rizikovostí. S pojistiteli běžně dojednáváme  nestandardní pojistná krytí. Naším cílem je, aby klient získal plnohodnotné pojistné krytí za odpovídající finanční prostředky.

Naše nabídka na zajištění služeb v oblasti pojištění zahrnuje i poradenství ve všech jeho oblastech včetně aktuálních informací o situaci na pojistném trhu. Proškolujeme pracovníky našich klientů v oblasti pojištění a jeho správy. Poskytujeme konzultace v oblasti požadavků na pojištění spolupracujících firem a dodavatelů klienta.

Své služby poskytujeme na  vysoké, profesionální úrovni, disponujeme právní podporou. Ve správě pojištění klademe důraz na nízkou administrativní náročnost, přehlednost a jednoduchost. Uvědomujeme si, že skutečnou kvalitu pojistné smlouvy klient pozná až v případě likvidace pojistné události.

Likvidace škod

Provádíme aktivní asistenci likvidace pojistných událostí včetně dořešení rozpracovaných škod.

Poskytujeme plný servis od nahlášení škody pojišťovně až do jejího uzavření. Agenda asistence likvidace pojistných událostí zahrnuje kontrolu správnosti postupů likvidátorů pojišťoven, sledování dodržování lhůt včetně kontroly správnosti výpočtu pojistného plnění. Vedeme statistické údaje z oblasti řešení škod, které zahrnují i detailní informace o konkrétních škodách.

Cílem naší společnosti v oblasti likvidací pojistných událostí je, aby pojišťovny uhradily všechny oprávněné nároky.

Oddělení likvidace škod je ve společnosti BUCKLEY ASSOCIATES, a.s. úzce provázáno s oddělením vzniku a správy pojištění. Poznatky a zkušenosti řešených případů jsou  tak pružně využívány při aktualizacích pojistných smluv i při tvorbě pojistných programů.

 

Přehled základních produktů pojistného trhu