ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto
Partner, na kterého se můžete spolehnout.
česky   english  

Partneři

Dlouhodobě spolupracujeme s většinou pojistitelů na českém trhu, instituce, se kterými spolupracujeme, neustále rozšiřujeme dle vývoje tohoto trhu a portfolia našich klientů. Aktivně sledujeme úspěšnost jednotlivých pojistitelů i změny a úpravy jejich pojistných produktů, způsobu práce a komunikace.

Naše společnost se při výběru pojistitele chová jako nezávislá firma, která "nákup pojištění" zajišťuje průzkumem trhu a jeho vyhodnocením, které v přehledné a transparentní formě spolu se svým odůvodněným doporučením předkládá klientovi. Ve výběrových řízeních oslovujeme všechny vhodné pojistitele pro daný produkt.

Spolupráce s předními pojišťovnami na českém trhu