ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto ilustrační foto
Partner, na kterého se můžete spolehnout.
česky   english  

BUCKLEY ASSOCIATES, a.s.

 

Společnost BUCKLEY ASSOCIATES, a.s. je pojišťovacím makléřem dle zákona 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,
v platném znění.

Specializujeme se na služby v oblasti neživotního pojištění a zaměstnaneckých benefitů pro korporátní klientelustřední a velké podniky, veřejný sektor.  Pro úplný komfort zajišťujeme našim klientům doplňkovou službu ve sféře občanského pojištění.

Poskytujeme komplexní služby při přípravě, uzavírání a správě pojistných smluv, asistenci při likvidaci pojistných událostí i poradenství včetně aktuálních informací o situaci na pojistném trhu.

Máme zkušenosti se službami pro společnosti se složitou organizační strukturou a širokým územním pokrytím včetně správy pojištění společností s mezinárodními pojistnými programy a správy pojištění zadavatelů dle zákona o veřejných zakázkách. Portfolio našich klientů je velmi rozmanité – jedná se o města a obce, vyšší územně správní celky, automobilový průmysl, železniční průmysl, společnosti zabývající se telekomunikační a informační technologií, gastronomií, sportem, turistickým ruchem, společnosti podnikající v oblasti stavebnictví, advokacie, kultury, lékařství atd. V našem portfoliu jsou i společnosti úzce technicky specializované a máme zkušenosti i s pojištěním stavebních a montážních rizik.

Naše obchodní vztahy jsou založené na poskytování profesionálních služeb, seriózním jednání a důvěře. Prioritou je ochrana zájmů klienta, zachování mlčenlivosti a loajalita. Naším cílem je především spokojenost klienta a dlouhodobý obchodní vztah.

BUCKLEY ASSOCIATES, a.s. je týmem vysoce kvalifikovaných odborníků s dlouholetou praxí v oblasti pojištění jejichž odborné znalosti jsou neustále rozvíjeny. Při spolupráci s klientem dbáme na vysokou profesionalitu a na kvalitu obchodního vztahu s osobním přístupem.

Jsme členem profesní organizace Asociace českých pojišťovacích makléřů. Získali jsme certifikát systému řízení kvality ISO 9001:2015 a rovněž certifikát systému řízení bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2013.

Základní identifikační údaje společnosti

 

Obchodní název:

BUCKLEY ASSOCIATES, a.s.

Sídlo:

Kořenského 15/1107, 150 00 Praha 5

IČ:

265 10 626

Zápis v OR:

Městský soud v Praze oddíl B., vložka 7543, datum zápisu 13.2.2002

Zápis do registru ČNB:

017660PM